O GAMER AUTOWORKS

História GAMER AUTOWORKS

V roku 2015 som, ešte ako študent, založil živnosť pod obchodným názvom Matej Mosnáček - GAMER AUTOWORKS. Pôvodný zámer bol výhradne sa špecializovať na servis prvej generácie Subaru Justy, začiatkom roka 2017, pri zanechávaní štúdia na vysokej škole, som rozšíril činnosti aj na obchodovanie s dielmi na Justy a 3D tlač.

Ďalšie info:
Diagnostika, opravy, údržba, servis, záručné a pozáručné prehliadky - osobných automobilov, prípojných vozidiel. diagnostika, opravy, úpravy a výmeny mechanických, pneumatických, hydraulických skupín a podskupín vozidiel ako aj elektrického vybavenia motorových vozidiel. Tak isto renovácia systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, diagnostika a nastavovanie prevádzkových parametrov vozidiel vrátane nastavenia emisií. Som kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Mám ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácii získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, viem posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, viem zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci s vozidlom a pomôckami som schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku. Som schopný Pracovať samostatne aj v kolektíve.

Absolvované štúdium:
2487 2 01 autoopravár-mechanik 3 ročný učebný odbor (SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín. Štúdium ukončené záverečnou skúškou 6/2014 - prospel s vyznamenaním)
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia 2 ročné nadstavbové štúdium (SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín. Štúdium ukončené maturitnou skúškou 5/2016 - prospel s vyznamenaním)

Som držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach podľa §21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky c. 508/2009 Z.z.Rozsah odbornej spôsobilosti: E2 technické zariadenia elekrické s napätím do 1000V, vrátane bleskozvodovTrieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchuPlatnosť od 6/2016
Ovládam poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach. Samostatne čítam elektronické schémy, výkresy, technologické postupy, chápem funkcie jednotlivých prvkov, strojov, zariadení, viem vykonávať ich montáž a opravy. Mám vedomosti o funkčných vlastnostiach elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodov, náročných elektronických systémov a ich aplikácií do širokého spektra elektronických zariadení. 

Osvedčenia, diplomy a iné...